วาดภาพกาแฟเพี่อการกุศล ให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

   
 
 
      ก่อนผมจะได้มาวาดภาพกาแฟในงาน วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการครั้งที่ 9 ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ผมได้รับคำเชิญจาก พี่ ปรีดา ลิ้มนนทกุล ว่าอยากทำบุญการกุศลไหม โดยให้วาดภาพด้วยกาแฟ เพื่อที่จะเอาไปประมูล และนำรายได้ ช่วยเหลือคนพิการที่ด้อยโอกาส เพื่อหารายได้จัดตั้งศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็กเล็กผู้พิการ ผมตอบตกลงทันทีครับ ประกอบกับผมอยากทำบุญอยู่แล้วเลยตอบรับอย่างไม่ลังเล และได้ชวนน้องป๊อบ ผู้พิการในระดับเดียวกัน ร่วมวาดภาพทำบุญครับ มาชมผลงานกันครับ


โครงการ “วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ” ครั้งที่ 9

หลักการและเหตุผล
คนไทยโดยทั่วไปมักเชื่อว่าคนพิการไม่มีความสามารถ บิดามารดาจึงเลี้ยงดูบุตรหลานผู้พิการอย่างทะนุถนอม
ไม่ได้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กให้มีพัฒนาการเหมือนเด็กทั่วไป โรงเรียนยังคงปฏิเสธไม่รับคนพิการ
หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าทำงาน คนพิการที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนถูก
ปล่อยให้เป็นคนขอทาน และหลายคนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งขอทานยิ่งทำให้คนไทยเชื่อว่าคนพิการทำอะไร
ไม่ได้ กลายเป็นวงจรอุบาทว์สำหรับคนพิการ ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องตระหนักรู้ถึงศักยภาพของคนพิการว่า
"คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่ใครคิด"ต้องเปิดโอกาสและสนับสนุนให้คนพิการได้รับการพัฒนาความสามารถ
ให้เป็นไปตามศักยภาพจนสามารถพึ่งตัวเองได้และกลับมาทำประโยชน์ให้แก่สังคม ตั้งแต่เป็นผู้เสียภาษี
เป็นพลังให้กับผู้ที่กำลังท้อแท้กับชีวิต อันเป็นการเปลี่ยนคนพิการจากภาระสู่พลัง
ต้องไม่ลืมว่าเด็กพิการได้รับการพัฒนาเร็วเท่าใดย่อมเป็นประโยชน์กับเด็กพิการมากเท่านั้น ความล่าช้าอาจทำ
ให้เด็กพิการต้องพิการมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจึงได้จัดทำโครงการ"วันสร้างพลังความรักสู่คนพิการ" ครั้งที่ 9

วัตถุประสงค์
1.เผยแพร่ความสามารถของคนพิการให้สังคมได้เข้าใจว่า"คนพิการทำอะไรได้มากกว่าที่ใครคิด"
2.เพื่อหารายได้จัดตั้งศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็กเล็กผู้พิการ

ภาพตอนกำลังวาด
       
คุณออยเตรียมเอาภาพไปอัดกรอบครับ
 
   ผลงานของผมครับ
มือหยิบจับอะไรไม่ได้ ใช้ผ้าพันกับพู่กันให้แน่น แล้ววาดด้วยความมุ่งมั่นครับ


ด้านล่างนี้เปนภาพวาดของ กฤชติณท์ วสนาท ( ป๊อบ )ม้าตัวที่ 2

และภาพที่ 1 2 และ4

น้องป๊อบก็ใช้อุปกรณ์เสริม


      ในส่วนตัวผมดีใจมากที่ได้ร่วมทำบุญในโครงการนี้ น้องป๊อบก็คงคิดเหมือนกับผม แม้ร่างกายเราจะพิการแทบทำอะไรไม่ได้เลย แต่ยังมีกำลังที่จะทำและขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการกุศลนี้


ขอบคุณครับที่อ่านข้อความของผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น