เข้าร่วม"โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และสะท้อนความคิดเห็นสื่อสาธารณะ"

   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา เข้าร่วม"โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และสะท้อนความคิดเห็นสื่อสาธารณะ" กับทางสถานีไทยพีบีเอส

โดยมีวัตถุประสงค์:

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการคิดวิเคระห์ วิพากษ์และสะท้อนความคิดเห็นสื่อสาธารณะอย่างตรงประเด็น
2. สร้างแนวทางการทำกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายคนพิการแน่นำตัว กับเพี่อนๆพี่ๆที่มาอบรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น