การขอรถไฟฟ้าจากกรมขนส่ง


การขอรถไฟฟ้าจากกรมขนส่ง

    มาถึงหัวข้อนี้  ผมขอย้อนความในช่วงปีแรก  ได้รู้จักรุ่นพี่ที่พิการคนหนึ่ง  พี่เค้าก็บอกว่าถ้าประสบอุบัติเหตุทางรถ  เราสามารถทำเรื่องขอรถวิวแชร์กับกรมข่นส่งได้นะ  และได้แน่นำให้รู้จักพี่เอ๋ร้านสวัสดี  เป็นรานขายและจำหน่าย  อุปกรณ์เสริมสำหรับคนพิการ  โดยพี่เขาแน่นำการทำเรื่องต่างๆ ครับ  และส่งข้อมูลแบบรถมาให้เลือกก่อน  และยังบอกอีกว่าระดับความพิการของผม  สามารถขอรถไฟฟ้าได้นะ  เพราะพิการระดับรุนแรง  ทางแฟนผมก็ดำเนินการตามนั้นครับ

-          ขอแบบฟอร์มจากกรมข่นส่งทางบกในตัวจังหวัด ( จังหวัดที่ท่านอยู่ )

-         กรอบแบบฟอร์มตามข้อหัว

-         ส่งแบบฟอร์มพร้อมกับแนบแบบรถที่เราเลือก ( หรืออุปกรณ์ต่างๆ )
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น